Cadeaubonnen

Cadeaubonvoorwaarden:

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Focus Optiek uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Focus Optiek cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Focus Optiek uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische, gedrukte of papieren cadeaubon(nen), dan wel cadeaukaarten zoals maar niet alleen de Focus Optiek Friends Card) (hierna gezamenlijk te noemen “cadeaubonnen”) die worden verstrekt door Focus Optiek en door Focus Optiek aangewezen derde partijen.
 2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Focus Optiek te worden verstrekt. Focus Optiek behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van het originele exemplaar (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Focus Optiek is verstuurd) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 3. De aard, waarde, en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubon en/of in de uiting (e-mail of begeleidende brief) waarin de code is opgenomen. Iedere cadeaubon is gedurende één jaar geldig na uitgifte. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 4. Cadeaubonnen uitgegeven door Focus Optiek zijn uitsluitend inwisselbaar ter zake van aankopen via de fysieke winkel Focus Optiek.
 5. De cadeaubon is alleen in te wisselen voor complete brilmonturen op sterkte.
 6. De cadeaubon kan niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 7. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.
 8. Het is niet toegestaan de cadeaubon of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 9. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
 10.  Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 11. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na het ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 12. Per bestelling kunt u maximaal één cadeaubon inwisselen.
 13. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met ons via het contactformulier Focus Optiek zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.
 14. Het gebruik van de cadeaubon wordt geregistreerd zodat de effectiviteit en inzet gemeten kan worden. Hierdoor is het mogelijk om eventuele beloningen en/of nieuwe cadeaubonnen te verstrekken.
Print article